PÄÄOPETTAJAN TERVEHDYS

02.02.2020

Pohjoisesta tuulee!

Oikein iloiset ja toiveikkaat terveiset kaikille Hanmoodon ystäville! Minulla on ilo ilmoittaa uusi pohjoinen kamppailutyylisuunta Boreal Hanmoodo perustetuksi ja astua ensimmäisenä sen pääopettajan saappaisiin.

Tämä vuosi tuo myötämme tavallista enemmän ohjelmaa Hanmoodon harrastajille ja toivommekin, että mahdollisimman moni rohkaistuu osallistumaan tapahtumiimme ja muuhunkin toimintaamme mukaan. Tapahtumiimme ovat tervetulleita kaikki uudet ja vanhat hanmoodoharrastajat ja yhteistyökumppanit! Boreal Hanmoodon tärkein tehtävä on tuoda Hanmoodon harrastajille, seuroille ja seurojen avainhenkilöille toimintaedellytyksiä, tulevaisuudennäkymiä ja iloa rakkaan harrastuksen parissa. Ilman teitä meidän toimintamme on tarkoituksetonta. Olemmekin pyrkineet luomaan parempia harjoitteluolosuhteita juuri kentältä kuulemamme palautteen pohjalta.

Ehkä ihan tärkeimpänä toimenpiteenä olemme jo laatineet tapahtumakalenterin kuluvalle vuodelle, joka on suurimmalta osalta lyöty lukkoon päivämäärien ja paikkakuntien osalta. Kalenterista löydät muun muassa valtakunnalliset leirit, kilpailut ja dan-kokeet. Jatkossa tavoitteenamme on taata valmis tapahtumakalenteri aina vuodeksi eteenpäin. Uskon tämän olevan mieluisa uutinen, sillä vastaavia toiveita on kuultu usealta suunnalta pitkän aikaa. Starttaamme leiritystoimintamme Starttileirin muodossa tutulla Jyväskylän Monitoimitalolla 14.3.2020. Toivottavasti sinäkin tulet paikan päälle treenaamaan, kouluttautumaan ja vaikuttamaan Boreal Hanmoodon tulevaisuuteen! Tästä ei menekään kauaa, kun kamppailemme jo suomenmestaruuksista Alavudella heti vapun jälkeen 2.5.2020. Lisätietoa tapahtumista saat täältä.

Pääopettajana toimin Boreal Hanmoodoa johtavan Dan-Kollegion puheenjohtajana. Kollegion ensisijaisena tehtävänä on vaalia kullanarvoista lajiamme ja sen periaatteita, sekä kehittää lajitoimintaa kuuntelemalla Boreal Hanmoodo seurojen tarpeita ja ajan henkeä. Kollegion jäsenet ovat keskenään tasa-arvoisia. Aloittava Dan-Kollegio koostuu tyylisuunnan käynnistäneestä - erilaista ja monipuolista osaamista omaavasta - kokeneesta viiden hengen ryhmästä hanmoodovaikuttajia. Voit tutustua meihin tarkemmin täältä. Vaikka tehtävä vaatiikin pitkäaikaista sitoutumista, voi tulevaisuudessa kollegion jäseneksi myös hakea.

Hanmoodon opetuksen painopiste on muuttunut paljon sen 30-vuotisen historian saatossa. Olemme Boreal Hanmoodon osalta halunneet nivoa vuosikymmenten osaamista yhteen ja rakentaa sen pohjalta uutta imagoamme myöten. Olemme miettineet päät yhdessä, mitä Boreal Hanmoodon ydin on ja miten sitä on parasta opettaa. Boreal Hanmoodo ottaa käyttöön omat vyökoevaatimukset, jotka on esivalmisteltu mustan vyön opettaja-arvoja myöten. Voit ladata vyökoevaatimukset etusivulla olevasta painikkeesta logomme alta. Järjestelmässä vanhat leirikokonaisuudet on pilkottu asteittain opeteltaviksi vyöarvoittain. Tämä tuo arkisen seuraharjoittelun ja vyökoevaatimukset lähemmäs toisiaan. Myös sisältöjä on muutettu monipuolisemmaksi. Hanmoodolle ominaisesti Boreal Hanmoodon uusi opetussisältö kulkee jatkossakin rinta rinnan progressiivisten kilpailusääntöjen kanssa.

Positiivinenkin muutos tuo aina vastarintaa. Siksi mietimme hartaasti, lähdemmekö vain maltillisin muutoksin rakentamaan uusia vyökoevaatimuksia. Päädyimme tekemään sen sijaan kerralla isomman muutoksen parempaan. Syy tälle oli hyvin selkeä. Pakollisen maksullisen leirisysteemin purkaminen oli toiminnan järkevöittämisen kannalta välttämätöntä. Ja jos yksikin iso leirikokonaisuus purettaisiin vyöarvokohtaisesti, oli aivan pakko purkaa myös muut kokonaisuudet vastaavasti, jotta vyöarvokohtaiset sisällöt eivät paisuisi paikoin liian suuriksi.

Pakollisen leirisysteemin tilalle taas haluamme luoda rakenteet sille, että lajin parissa oleva osaaminen pääsee kukkimaan seuroissa mahdollisimman tehokkaasti. Leirit tulevat jatkossa olemaan organisaation järjestämiä valtakunnallisia leirejä ja seurojen itse lisensoiduilta leiriohjaajilta tilaamia vierailuleirejä. Valtakunnallisille leireille järjestetään jatkossa vyökoemahdollisuus. Vyökoevalvonta ja leirittäminen edellyttävät mustan vyön arvon ja lisenssin, johon järjestetään koulutus tulevana syksynä.

Lisensoitu leiriohjaaja voi räätälöidä vapaasti leirisisällön Boreal Hanmoodon sisältöjen raameissa ja sopia hinnoittelusta seurojen kanssa. Näin ohjaaja pääsee vaikuttamaan leirien laatuun ja kysyntään tehokkaasti oman persoonansa kautta. Valtakunnallisilla leireillä tulemme järjestämään laadukkaan treenin lisäksi koulutusta seurojen vetäjille, lisenssikoulutuksia ohjaajille, ja vyöarvokohdennettua opetusta muun muassa Kohti mustaa vyötä -leirien ja Dan-leirien muodossa.

Toinen tärkeä lähtökohtamme muutosta tehdessämme oli asenne oppia ja opettaa uutta. Me haluamme mahdollistaa lajiharjoitteluun uuden kulman. Monesti puhutaan toistojen tärkeydestä. Jokainen toisto on pohjimmiltaan kuitenkin erilainen. Kehittymisessä on kysymys uuden opettelusta, muutetaan tekemisen ulkoista muotoa tai sitten ei. Ulkoisen muodon paikoittainen muuttaminen varmistaa sen, että nyt lähdetään varmasti oppimaan uutta. Eikö olekin mukava ajatus, että tulet varmasti oppimaan piakkoin uusia irrottautumistekniikoita, itsepuolustusteknikoita, ottelutekniikoita, miekkatekniikoita ja niin edelleen? Tule siis soveltamaan vanhaa tuttua kohti entistä parempaa taitoa!

Muutos ottaa aikaa. Siksi Boreal Hanmoodo seurat saavat tutustua uusiin vyökoevaatimuksiin ja muihin sisältöihin kaikessa rauhassa. Haluamme antaa uudet vyökoevaatimukset heti pureskeltaviksi ja pikkuhiljaa harjoiteltaviksi. Aikaisemmat kriteerit huomioidaan vyökokeissa Boreal Hanmoodon vyökoevalvojien toimesta jatkossakin ja aina kokeiden yhteydessä seuroja tuetaan uusien vaatimusten käyttöönotossa. Vyökokeet valvotaan sovelletusti seuran tilanne huomioiden, kunnes uudet asiat alkavat sujua. Tehostamme tätä tukea valtakunnallisin vyökoetekniikkaleirein, sekä nettisivuiltamme pian löytyvän E-Sali -palvelun kautta, johon päivittyy pikkuhiljaa muun muassa videomateriaalia uusista vyökoevaatimuksista. Videotukea onkin kysytty jo pitkään, etenkin etäämmällä olevista seuroista. Toivottavasti uusi palvelu vastaa tarpeeseenne!

Olemme paraikaa rakentamassa omaa verkkokauppaa harrastajien tarpeisiin. Sillä välin, kun saamme verkkokaupan tulille, löytyy hanmoodopukuja ja muita varusteita Saben verkkokaupasta. Myös musta pukumalli on tulossa valikoimiinsa pian. Kuulet lisää verkkokaupastamme lähiaikoina. Kokoamme sinne paraikaa kattavaa valikoimaa kaikista Hanmoodon harjoittelussa tarvittavista varusteista.

Toivon, että otat uuden hanmoodotyylisuunnan ilolla vastaan ja liityt mukaan toimintaamme paremman tulevaisuuden puolesta. Nettisivujen etusivun alalaidasta löytyy lomake, jolla voit esittää mitä tahansa kysymyksiä Boreal Hanmoodoon liittyen, kysy rohkeasti!

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!


Antti Junikka 4.dan

Boreal Hanmoodo pääopettaja